Köpvillkor

Garantivillkor:
Ersättningsprodukter normalt 36 månader.
Garantilängd är specificerat i produktbeskrivningen för varje enskild produkt.
Garantin lämnas av tillverkaren som styr villkoren.
Köparen betalar ev. fraktkostnad för returnering av varan till batteryplus.se.

Vid försäljning till konsument (privatperson) följer vi konsumentköplagen.
batteryplus.se kan vid köp gjort av konsument åtgärda felet eller ordna
omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för batteryplus.se.

batteryplus.se har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller
ordna omleverans. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Vi kan inte skicka en ny vara om varan vi får i retur inte är i nyskick,
utan då gäller tillverkarservice eftersom vi inte kan sälja en okomplett produkt.
Detta styrs inte av batteryplus.se utan av tillverkaren för varje produkt.

Garanti upphör att gälla om du på eget bevåg reparerar/ändrar något i produkten.
Vi uppmanar dig att omedelbart kontakta oss om din vara är defekt på något sätt.

Garanti är giltig i det landet dit varan har skickats ursprunligen.

Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer.

Ansvarsbegränsning:
Om din produkt inte fungerar till belåtenhet kan du enbart få den reparerad eller
utbytt till ny fungerande produkt. batteryplus.se ansvarar inte för eventuella skador
orsakade av produkten eller förlust av data eller anspråk på skadestånd/ersättning.
Garanti gäller inte skada vid olyckshändelse, vanvård eller felaktig användning.
Garanti gäller inte om du själv ändrar/reparerar funktionell eller defekt produkt.
Garanti gäller inte skada som uppkommer på kringutrustning av någon form.

Teknisk support:
Vi hjälper till i den mån vi har möjlighet till.
Vid avancerade produktfrågor av teknisk art tar vi kontakt med leverantör.
För hjälp med teknisk support runt våra produkter, kontakta oss.

Reklamation:
Vid försäljning till konsument (privatperson) följer vi konsumentköplagen.
batteryplus.se kan vid köp gjort av konsument åtgärda felet eller ordna
omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för batteryplus.se.
Köparen betalar ev. fraktkostnad för returnering av varan till batteryplus.se.

Vi kan inte skicka en ny vara om varan vi får i retur inte är i nyskick,
utan då gäller tillverkarservice, hoppas på förstående för detta.
Detta styrs inte av batteryplus.se utan av tillverkaren för varje produkt.

Skicka in din RMA ansökan här, vi måste få in din ansökan via detta formulär.
När ansökan är inskickad behandlar vi ditt ärende så fort vi kan.

Din reklamation måste vara godkänd av batteryplus.se innan varan returneras.
Detta för att vissa problem kan avhjälpas utan att behöva returnera produkten.

Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer.

Återköp:
Återköp av produkten kan endast ske om förpackning är obruten.
Vi tillämpar återköp under 3 dagar från leveransdatum.
Köparen betalar fraktkostnad för returnering av varan till batteryplus.se.

Vi kan inte godkänna återköp om varan vi får i retur inte är i nyskick,
utan då gäller tillverkarservice, hoppas på förstående för detta.
Detta styrs inte av batteryplus.se utan av tillverkaren för varje produkt.
Återköp kan inte tillämpas av företag.
Eventuell fraktkostnad/postförskottsavgift betalas av köpare.

Eventuell återbetalning sker normalt inom 7 vardagar.

Öppet köp:
För att åberopa öppet köp får produkten ej vara öppnad, använd eller förstörd.
Öppet köp gäller endast konsument (privatperson), ej företagskund,
öppet köp gäller i 3 dagar från leveransdatum.
Eventuell fraktkostnad/postförskottsavgift betalas av köpare.

Vid ev. återtagande av vara från företag debiteras 10% av ordervärdet exkl.moms.
Beloppet räknas på varans värde då ev. fraktkostnader betalas av köpare.
Detta belopp motsvarar kostnader samt administrativ hantering.

Eventuell återbetalning sker normalt inom 7 vardagar.

Kontakta oss: info@batteryplus.se

Tags:
Tillbaka